1 Projekt Hälsostatus Breton

Breton anses allmänt vara en frisk och sund ras utan allvarliga hälsoproblem.
För att även i framtiden ha en frisk och sund ras är det Svensk Bretonklubbs ansvar att samla in och dokumentera eventuellt förekommande defekter, anomalier och sjukdomstillstånd inom rasen, för att ha en möjlighet att upptäcka eventuella mönster/samband inom det insamlade materialet och kunna vidta åtgärder mot potentiella hälsoproblem.

Svensk Bretonklubb initierar därför 2014 ett projekt för att kartlägga eventuella förekommande hälsoproblem hos breton. Efter fem år, 2019, kommer projektet att utvärderas och det fortsatta arbetet med dokumentation kommer, förhoppningsvis, att införlivas i klubbens ordinarie verksamhet.

Svensk Bretonklubb arbetar för att alla bretonägare öppet och aktivt ska rapportera in hälso-problem till avelsrådet som registerar dessa i en databas för framtida utvärdering. Bretonägarens namn och kontaktuppgifter kommer inte att registreras (PUL). Under projektettiden kommer enbart Svensk Bretonklubbs Avelsråd att ha tillgång till databasen. 

Dokumentationen bygger helt på bretonägares vilja att, till gagn för rasen, medverka genom att lämna uppgifter om sin hunds eventuella sjukdom. Vi hoppas att "alla" ställer upp och deltar i projektet! Det är intressant för projektet att få in uppgifter om ALLA bretoner, även hundar som inte längre finns i livet.

Om du har några frågor om projektet så är du välkommen att kontakta någon i Svensk Bretonklubbs Avelsråd:
Projektledare Lina Andersson, Nygatan 79D, 941 63 Piteå, mob: 070-573 1028,
e-post: tiellas@hotmail.com
eller
Johanna Olofsson, Åker 625, 46293 Vänersborg, mob: 070-333 4566, e-post: almkullens@gmail.com