Prenumerera på Frösundabladet

Vi vill att du uppger några få uppgifter som verifierar att du bor i Frösunda. Inte för att nyhetsbrevet skulle vara hemligt, utan för att vi vill veta att de som svarar på våra webenkäter verkligen är boende i området.

Din e-postadress används självklart inte i några andra syften än distribution av nyhetsbrev eller webenkäter. Vi sprider den inte till tredje part.
*
Ange var du bor.

Bor du i någon av de bostadsrättsföreningar (uppräknade nedan) som i sin tur är medlem i föreningen Vi i Frösunda?

I så fall får du, förutom Frösundabladet, delta i våra webenkäter där Frösundabor ges möjlighet att påverka utvecklingen av området.

Du som inte bor i någon av medlemsföreningarna får Frösundabladet men inga webenkäter.
Brevduvan
Bäcken 1
Duvslaget 1
Frösundet 1
Frösundet 2
Höjden 2
Klinten 2
Kolonnen
Kullen
Lovisedal 1
Lovisedal 2
Lovisedal 3
Lovisedal 4
Lovisedal 5
Marielund 1
Ordonnansen
Pomona
Signalen 1
Speldosan
Viken 1
--- Annan förening i Frösunda
--- Ballongberget
--- Förvaltarvägen
--- Studentbostäderna
--- Prenumeration för ett företag i Frösunda
--- Ej i Frösunda
*
Gata och nummer.
*
Efternamnet räcker.
*
Du måste ange en e-postadress för att vi ska kunna mejla ut kommande nummer av Frösundabladet och (om du bor i någon av medlemsföreningarna) våra webenkäter.

Här kan du ange ytterligare en e-postadress till vilken du vill ha våra utskick.