8 sätt att få fler svar på din enkät/undersökning

| 2014-11-02 15:50:00 | Mailutskick Distribution Artikel

När du har skapat en enkät så är nästa steg att distribuera den till undersökningens målgrupp. I det här inlägget går vi igenom 8 steg för hur du ökar konverteringsgraden på dina enkäter. D.v.s. hur du får så många deltagare som möjligt att svara på dina undersökningar.

1. Presentera dig själv och syftet med enkäten

Oavsett om du skickar ut din undersökning till en förvald grupp deltagare eller distribuerar den genom en länk på en webbsida så är det viktigt att du berättar vem som är avsändaren samt syftet med enkäten. Du bör även berätta om deltagarnas svar är anonyma och vad de kommer att användas till.

2. Dela upp undersökningen i mindre delar.

Att visa upp allt för många frågor på en och samma gång kan skrämma bort respondenten från enkäten. Dela istället upp enkäten på flera sidor eller i flera sektioner.

3. Använd bilder och multimedia

Somliga enkäter av teknisk karaktär med mycket text på sidor och i frågor kan ibland göras mer lättlästa genom att illustrera förlopp och tekniska detaljer med bilder eller rörlig media.

4. Hitta rätt målgrupp

För att få högre svarsfrekvens och även högre kvalitet på svaren är det viktigt att hitta rätt målgrupp för din enkät. Nischade undersökningar kräver oftast nischade målgrupper. Se till att känna till din målgrupp innan du distribuerar undersökningen.

5. Skicka ut påminnelser

Det är inte ovanligt att den som blir inbjuden att delta i en undersökning har för avsikt att delta men glömmer bort den då annat kommer i vägen. Se därför till att skicka ut påminnelser till de personer som ännu inte svarat inom ett visst tidsspann.

6. Använd fritextfrågor sparsamt

Att använda fritextfrågor kan ibland vara ett kraftfullt sätt att få precisa svar. Men enkäter med ett alltför stort antal frågor av denna typ kan ha en frånstötande effekt på deltagare då det ofta tar lång tid att svara på fritextfrågor. Försök istället att använda frågor med genomtänkta svarsalternativ och begränsa antalet fritextfrågor.

7. Locka med att få ta del av resultatet

Då deltagarna ofta rör sig inom det område din undersökning handlar om  så kommer de vara naturligt nyfikna av slutresultatet. Det är därför en bra idé att locka med att låta dem få ta del av undersökningens resultat mot deras deltagande.

8. Dela ut gåvor till deltagarna eller låt dem delta i tävling

Enkätens respondenter lägger ofta ner obetald tid (i vissa fall mycket tid)  på att fylla i enkäten. Därför är det ibland en bra idé att erbjuda någon form av belöning som tack för hjälpen för den nedlagda tiden. Löftet om en liten present eller deltagande i en utlottning ökar ofta viljan att delta i undersökningen.
Tillbaka till bloggen