Anonyma enkäter

| 2014-10-15 20:30:00 | Mailutskick

I många undersökningar är sekretessen för de inblandade viktig. Vid insamling av enkätsvar via tex en hemsida är detta oftast inget problem då respondenterna inte behöver ange några personuppgifter. I fallet med enkäter som skickas ut via e-postinbjudningar är det viktigt att enkätverktyget har stöd för att anonymisera dessa användare.

SurveyMesh har en funktion för anonymisering av respondenter du skickar e-postinbjudningar till. 

För att göra din undersökning anonym väljer du Inställningar på ditt formulär. Klicka i alternativet Anonyma svar. Alla respondenter blir anonyma.

När du efter detta skickar ut undersökningen till respondenterna så kommer det inte att gå att spåra vilka av dem som svarat eller vad de har svarat.
Tillbaka till bloggen