Delning av rapport

| 2014-10-12 09:36:00 | Nyhet Rapporter

Visste du att du kan dela dina rapporter på webben så att andra kan få ta del av dem? Med SurveyMeshs rapportmotor är det enkelt att dela ut länken till en rapport. Den här guiden går igenom hur du gör detta.

Välj en sparad rapport (skapa en ny rapport och tryck på Spara-knappen om du inte redan har någon). Välj Redigera rapport. Du får nu fram alternativen privat och publik. Klicka på publik och spara sedan rapporten. Din rapporten är nu publik, du kan när som helst ändra tillbaks till privat igen. 

Efter att du gjort rapporten publik kan du dela den till andra. Klicka på Dela rapport-knappen längst upp till vänster.
Tillbaka till bloggen