Rapportverktyget

| 2014-10-26 14:55:00 | Rapporter

Att skapa en standardrapport med SurveyMesh kan göras med ett klick men det finns möjligheter till att bygga mer skräddarsydda och avancerade rapporter. I det här blogginlägget ska vi gör en djupdykning i SurveyMeshs rapportverktyg.

Rapporter är uppbyggda av en eller flera grafer. En graf är en visualisering av ett fält i ett formulär. När du skapar en ny rapport genererar verktyget automatiskt grafer för alla fälten i formuläret, men du kan även själv lägga till, ta bort eller modifiera graferna. 

Grafer

Klicka plustecknet för att lägga till en ny graf. Klicka på Redigera för att redigera en existerande graf. När du gjort detta graf får du upp följande inställningar: Titel, Fält, Graf-typ, Operation. 

Stapeldiagram
Titel är den text som ska visas på grafen. Fält är det valda formulärfältet som ska visualiseras i grafen. Nedan följer en sammanställning över de övriga inställningarna.

Graf-typer

Beroende vilken typ av fråga du har kan du välja olika typer av grafer för att visualisera svaren. För fälttyperna Radioknappar, Kryssrutor och Rullgardinsmeny kan du välja följande grafer:

Pie
Visar svarsdistributionen i ett paj-diagram. Använd till fördel vid visualisering av frågor där det är ett färre antal svarsalternativ.
Pajdiagram

Bar
Visar svarsdistributionen i ett stapel-diagram.
Stapeldiagram

Column
Visar svarsdistributionen via kolumn-diagram. Använd till fördel vid visualisering av frågor där det är ett större antal svarsalternativ.
Kolumndiagram

För fälttypen Slider kan du välja följande graf:

Gauge
En mätare som visar ett kalkylerat värde t.ex. medelvärde från ett Slider-fält.
Gauge

För fälttypen Textbox, Textarea och Lösenord kan du välja följande graf:

Text
Visar upp svarstexter i en liten tabell.
Text


Operation

Matematisk operation för svarsdistributionen. För Pie, Bar eller Column-typen kan Count (antal svar per alternativ) eller Percent (procentuell fördelning av svarsalternativen) väljas.

För Gauge-typen kan Max (Visa svarens maxvärde), Avg (Visa svarens medelvärde), Min (Visa svarens minvärde), Sum (Visa svarens summerade värde).

Spara dina rapporter för att återanvända dem senare. Läs mer i det spara och dela rapport om hur du sparar och delar rapporter.
Tillbaka till bloggen