Skapa utskriftvänliga PDF-rapporter

| 2015-12-21 00:00:00 | Rapporter

Det går nu att generera rapporter i PDF-format med SurveyMeshs rapportverktyg. PDF är ett format som lämpar sig utmärkt för utskrifter.

För att exportera en rapport till PDF väljer du vid enkäten Hantera / Rapport. Välj sedan Skapa PDF för att spara en PDF-version av rapporten till din dator.
Tillbaka till bloggen