Vanliga frågor

Tjänsten

Är tjänsten gratis?

Ja, SurveyMesh är en gratis tjänst. Dock så krävs ett premiumkonto för vissa av funktionerna.

Enkäter

Funktionen exportera till excel, vad kan man exportera, kan man tex få se vad varje respondat svarar på varje enskild fråga?

Ja, Excel-rapporten visar varje respondent som en rad samt alla frågor som kolumner. Dvs det går att se vad varje individ svarat på frågorna.

Går det att skapa enkäter på andra språk än svenska?

Ja, då alla enkättexter (tex knapp-texter) går att ändra så är det möjligt att göra enkäter på andra språk.

Går det att skicka manuella enkätpåminnelser?

För att skicka en manuell påminnelse gör du följande:
Välj alternativet Epost-inbjudningar från formulär-sidan. Välj det epost-utskicket genom att klicak den lilla blå pilen i en ring.
Välj Kopiera till lista... Användare som ej avslutat formuläret.
Du skapar nu en lista med de användare som borde få en påminnelse.
Du kan nu skapa en ny epost-utskick som du skickar till denna lista.

Fakturor/Betalning

Vad är bindningstiden på tjänstens abonnemang?

SurveyMesh har ingen bindningstid på abonnemanget. Du kan när som helst avsluta ditt konto.

Kan man binda upp sig på endast en månad?

Ja, om du uppgraderar till ett konto med löptiden 1 månad. Avsluta sedan din prenumeration innan du använt den längre än en månad.

Kan man få pappersfakturor?

Ja, vi erbjuder både faktura via epost/via brev.