Skapa och redigera en rapport

Den här genomgången visar hur du använder rapportverktyget för att skapa och spara en urvalsrapport.

Steg för steg

  1. Gå till Formulär-sidan och välj Verktyg/Rapport.
  2. Inne på rapportsidan väljer du Redigera.
  3. Välj villkor för att skapa ett urval i rapporten. Välj en av enkätfrågorna samt vilket svar urvalet skall vara kopplat till.
  4. Klicka Uppdatera grafer för att uppdatera rapportens grafer med ditt nya urval.
  5. Välj titel-boxen och ge rapporten en lämplig titel.
  6. Klicka Spara
  7. Din rapport är nu sparad och kan öppnas via Verktyg/Sparade Rapporter.

Videoinstruktion