Analys och rapport

Analys av undersökningar är en viktig del för att förstå respondenternas svarsdata. SurveyMesh har kraftfulla verktyg för att skapa rapporter för undersökningar samt exportera dess data för att använda i andra program/system.

Rapportverktyget

Med SurveyMeshs rapportverktyg går det att skapa en rapport med ett klick. Rapportverktyget skapar då en rapport som visualiserar datat med på ett lättförstått sätt.

Rapporter har ett redigeringsläge där det är möjligt att finjustera detaljer såsom titlar på grafer, vilka typer av grafer som skall användas, eller vilka frågor som skall vara med i rapporten.

Det går att korstabulera rapporter genom att lägga till filter för att till exempel visa svarsfrekvensen för specifika svarsalternativ. Redigerade rapporter kan sparas för att tas fram vid ett senare tillfälle.

Export av data

I vissa fall är det relevant plocka ut svarsdatat från enkätverktyget. Med SurveyMesh går det att exportera allt data till Excel-format eller som HTML-tabeller. Det är då enkelt att arbeta vidare och analysera datat i andra program.

Delning av rapporter

Sparade rapporter kan göras publika och delas via en länk. Länken kan läggas ut på en hemsida/intranät eller skickas via epost till utvalda grupper.