Användarvillkor

Allmänt

SurveyMesh (http://www.surveymesh.se) är en tjänst för att skapa enkätundersökningar och frågeformulär. Tjänsten ägs av Bitopia AB (organisationsnummer 556869-5190).

Dessa villkor ska ses som ett avtal mellan SurveyMesh och dig som användare på Tjänsten.

Bitopia AB äger rätt att ändra dessa villkor, tjänstens avgifter och/eller tjänstens omfattning. Vid ändringar skall kund meddelas genom e-post eller som en nyhet på SurveyMeshs hemsida.

Bitopia AB förbehåller sig rätten att neka tillgång till tjänst.

Nyttjande

Vid registrering skall Kunden lämna fullständiga och korrekta uppgifter och hålla Bitopia AB underrättad vid eventuella ändringar av sådana uppgifter.

Kundens konto får endast användas av den som står som ägare på kontot och är själv ansvarig för att inloggningsuppgifter, filer och liknande används på ett säkert sätt.

Kunden ansvarar för att det material som skickas eller publiceras med hjälp av tjänsten ej strider mot svensk lag, annan tillämplig lag eller upplevas stötande samt för annat handlande som medför olägenheter för Bitopia AB.

Under inga omständigheter får Kunden försöka ta sig in i programkoden, kopiera strukturen eller på något annat sätt kopiera eller sabotera någon del av SurveMesh.

Allt material (texter, bilder, filmer m.m.) inom Tjänsten är skyddat enligt upphovsrättslagen.

Kunden ger Bitopia AB rätt att behålla registreringsdata och innehåll, och avslöja detta om Bitopia AB är skyldig att göra det enligt lag eller om det är nödvändigt för att upprätthålla lag, dessa villkor eller för att skydda Bitopia ABs intressen.

Kunduppgifter kommer inte användas på annat sätt än att ge Kunden tillgång till SurveyMesh och andra tjänster tillgängliga av Bitopia AB.

Företagets ansvar

All användning av SurveyMesh sker på egen risk. Bitopia AB kan inte garantera att SurveyMesh är helt fri från störningar och fel.

Vid eventuell skada som fel i SurveyMesh, fel i bruksanvisning eller hjälptext, avbrott i tjänsten eller Force majeure medför kan Bitopia AB ej hållas ansvarig eller betalningsskyldiga. Bitopia AB betalar maximalt tillbaka erlagd avgift för innevarande avtalsperiod, detta endast när Bitopia AB kan hållas direkt ansvarig för skadan.

Bitopia AB äger rätt att stänga ned tjänsten för uppdatering och/eller av säkerhetsskäl.

Avtalstid, uppsägning och avgifter

Uppsägning av avtalet kan göras av Kunden oberoende av avtalstiden, dock måste betalning erläggas för påbörjad avtalsperiod. Med påbörjad avtalsperiod menas att kunden utnyttjat tjänsten inom aktuell period. Om Bitopia AB bryter sin del av avtalet äger Kunden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Bitopia AB har rätt att stänga av och säga upp Kundens konto om det misstänks att Kunden på något sätt bryter mot detta avtal.

Bitopia AB äger rätt att stänga av Kundens konto eller inaktivera funktioner vid utebliven betalning.

Aktuella priser och avgifter framgår av aktuell prislista som finns tillgänglig på Tjänstens webbplats.

Dessa villkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag och svensk domstol.