Distribution av undersökningar

Det finns flera sätt att distribuera en enkät. Det vanligaste är att lägga ut en länk till enkäten på en hemsida eller intranät. Ett annat sätt är att inbädda (embed) enkäten direkt på hemsidan så att användaren slipper klicka på en länk för att komma till enkäten. Ett tredje sätt är att låta enkätverktyget skicka ut enkätlänkarna till de personer som skall delta i enkäten. SurveyMesh har stöd för samtliga av dessa metoder.

Länk till enkät

Det går att styra tillgängligheten till enkäter i SurveyMesh. Vid publik tillgänglighet går det att nå enkäten via en länk. Denna länk läggs in på en hemsida eller skickas ut via epost.

Inbäddad enkät

På samma sätt som en länk kan läggas in på en hemsida går det att inbädda hela enkäten på hemsidan. Detta är bra om det är en typ av enkät som alla medarbetare inom en organisation måste göra eller av annan anledning bör se.

Epostinbjudningar

Är det viktigt vilka personer som deltar i undersökningen så är oftast det bästa alternativet att låta enkätverktyget distribuera enkätlänkarna via epost.

Respondenternas e-postadresser kan då enkelt läsas in i SurveyMesh via en Excel-fil alternativt läggas in manuellt. Det är möjligt att organisera olika grupper av personer i listor för att förenkla utskicka av enkäter som enbart skall skickas till speciella grupper.

Det finns även en påminnelsefunktion i verktyget som kan skicka ut påminnelse-epost till de personer som ännu inte har svarat på enkäten inom ett visst tidsintervall. Detta för att öka svarsfrekvensen på undersökningen.