Enkätverktyg

SurveyMeshs enkäteditor är lättarbetad då formulären skapas via drag-och-släpp principen. Enkätverkyget ger en total frihet kring utformingen av formulärsidorna.

Mobilanpassade enkäter

SurveyMesh är en modern HTML5-plattform som är anpassad för mobila enheter. Formulär skapade med SurveyMesh ser bra ut oavsett om de görs på en dator, platta eller smartphone. Enkäterna fungerar väl på alla moderna mobila enheter som tex iPhone/iPad, Android och Windows Phone.

Obegränsat antal frågor

Verktyget har inga begränsningar på antalet frågor eller enkäter. Varje enkät kan innehålla obegränsat antal sidor samt formulärfält.

Flera frågetyper

Det finns en rad olika typer av frågor i SurveyMesh. Nedan visas några av dem.

Flervalsfråga - ett svar

Används för frågor där respondenten väljer bland färdiga svarsalternativ och får enbart välja ett av svarsalternativen.

Flervalsfråga - flera svar

Används för frågor där respondenten väljer bland färdiga svarsalternativ och får välja flera av svarsalternativen.

Fri text - textbox, textarea, formatterbar textarea

Typ av frågor där respondenten kan ange valfritt textsvar utan att behöva välja ett förvalt alternativ.

Matrisfråga

En matris/tabell av frågor där raderna utgör frågor och kolumnerna svarsalternativ.

Slider

Ett handtag respondenten kan dra i för att sätta ett numeriskt värde.

Rullgardinsmeny

Välj svarsalternativ från en rullgardinsmeny.

Lösenord

Ett formulärfält där det respondenten skriver är dolt.

Flera administratörer

Administratörer har tillgång till SurveyMeshs administrationsgränssnitt. Ett Surveymesh-konto kan ha obegränsat antal administratörer. Varje administratörskonto ett eget inloggninsnamn och lösenord. Det är möjligt att styra vilka funktioner administratörerna har tillgång till med ett rättighetssystem.

Kopiera enkäter

SurveyMeshs Enkäter kan dupliceras med SurveyMeshs kopieringsfunktion. Vid kopiering av enkät kopieras allt utom svarsdatat till den nya enkäten.

Kopiera frågor

Kopieringsfunktion för frågor som gör det möjligt att kopiera frågor med ett klick. Kopieringsfunktionen snabbar på produktionen av nya enkäter då flera av frågorna i enkät ofta har liknande struktur.

Lösenordsskyddade enkäter

Genom att dra in inloggningskomponenten i ett formulär blir enkäten lösenordsskyddat. Det är då enbart användare som blivit tilldelat ett lösenord som kan kan delta i enkäten.