Kursutvärdering

En Kursutvärdering är den typ av uppföljning som görs efter ett kurstillfälle. Kursutvärderingar kan vara kopplade till både lärarledda samt webbaserade kurser. Utvärderingen är ett sett att ge feedback till ansvariga för kurstillfället och syftar att ge underlag till att besvara frågan "Var kursen bra?".

SurveyMesh stöder hela processen från distribution av utvärderingen till analys. Nedanstående graf beskriver processen.

1. Skapa utvärderingen 2. Distribution 3. Analys
Använd en färdig enkätmall eller skapa en ny kursutvärdering med enkätverktyget Importera kursdeltagarnas epostadresser till systemet låt systemet skicka ut enkätinbjudningar eller lägg upp en länk till undersökningen på kurshemsidan. Analysera responsen och generera rapporter

SurveyMesh erbjuder en rad färdiga mallar för kursutvärderings-enkäter.