Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar är ett viktigt verktyg för HR-avdelningen att mäta medarbetarnas inställning till företaget. Medarbetarundersökningens syfte är att kartlägga vilka områden som har förbättringspotential. Detta skapar ett underlag för strategiska beslut.

SurveyMesh stöder hela processen från insamling av data till analys. Nedanstående graf beskriver processen.

1. Skapa undersökning 2. Distribution 3. Analys
Använd en färdig enkätmall eller skapa en ny undersökning med enkätverktyget Importera medarbetarnas e-postadresser till systemet. SurveyMesh skickar automatiskt ut inbjudningar till enkäten. Skapa urvalsgrupper och generera rapporter

SurveyMesh erbjuder en rad färdiga mallar för medarbetarundersökningar.