Webbenkät

Det är enkelt att skapa en webbenkät med SurveyMeshs intuitiva enkäteditor. Utformningen och designen av frågor och sidor sker genom att dra och släppa dem i den ordning de ska vara i formuläret. Verktygen tillåter ett obegränsat antal frågor/sidor. Det finns frågetyper för alla behov. Välj ett färdigt eller skapa ditt eget färgtema för till undersökningen.

Distribuera enkäten via länk, inbäddad på en webbsida eller skicka ut epostinbjudan till valda respondenter.

SurveyMeshs enkäter är byggt med responsiv design, detta innebär att formulären fungerar lika bra oavsett om respondenterna svarar via dator som mobiltelefon eller platta.

Typer av frågor

Följande typer av frågor/fält stöds i SurveyMesh

 • Fri text - Textbox
 • Textarea
 • Formatterbar Textarea
 • Flervalsfråga - ett svar (Radioknappar)
 • Flervalsfråga - flera svar (Kryssrutor)
 • Rullgardinsmeny
 • Lösenord
 • Slider
 • Matrisfråga
 • Rubrik
 • Notifiering
 • Text
 • Knapprad

Logik

Skapa logik såsom hopp till andra sidor beroende på vilket data respondenten anger eller skicka epost vid inkomna svar. Det går även att bygga mer avancerad logik som att tex skicka enkätsvaren till en extern websida, eller att visa upp dynamiska meddelanden beroende på svarsalternativ.

Användningsområden

SurveyMesh har många användningsområden. Följande är några av de typer de webbformulär du kan bygga.